Benjamin Franklin’in İlham Verici Sözleri: Başarıya Giden Yol

Benjamin Franklin'in İlham Verici Sözleri: Zamanı Değerlendirme ve Başarıya Giden Yol

Benjamin Franklin Sözleri, Amerikan tarihinin en etkili ve önemli figürlerinden biridir. Yazar, bilim insanı, mucit, diplomat ve devrimci olan Franklin, aynı zamanda da birçok unutulmaz sözün de sahibidir. Onun düşünceleri ve söylemleri, hala bugün bile ilham verici ve değerli kabul edilmektedir. Bu makalede, Benjamin Franklin’in en ünlü sözlerinden bazılarına odaklanacak ve bu sözlerin anlamlarını ve çağımıza olan etkilerini inceleyeceğiz.

Franklin’in belki de en ünlü sözü, “Zaman paranın en büyük mihmandarıdır” şeklindedir. Bu söz, zamanın değerini vurgulayan ve onu en değerli kaynak olarak tanımlayan bir ifadedir. Franklin, zamanı iyi değerlendirmenin, başarıya ve zenginliğe giden yolda önemli bir faktör olduğunu savunmuştur. Bu sözüyle, insanların zamanlarını verimli bir şekilde kullanmalarını teşvik etmiş ve onlara zaman yönetimi becerilerinin önemini hatırlatmıştır.

Franklin aynı zamanda “Düşlemek için hayal gücüne sahip olmalıyız” demiştir. Bu söz, insanların hayal güçlerinin, yeni fikirlerin ve başarıların kaynağı olduğunu vurgular. Franklin, hayal gücünün sınırlarını zorlamanın, yenilikçi düşüncelerin ve keşiflerin temelini oluşturduğunu düşünmüştür. İnsanların hayal güçlerini kullanarak dünyayı değiştirebileceklerine inanmış ve bu düşünceyi ileriye taşımıştır.

Bir diğer ünlü Franklin sözü, “Bir şeyi yapmadan önce, neden yapmamız gerektiğini öğrenmeliyiz” şeklindedir. Bu söz, eylemlerimizin ve kararlarımızın arkasında yatan nedenleri anlamamızın önemini vurgular. Franklin, insanların düşünmeden veya sorgulamadan hareket etmek yerine, sebep-sonuç ilişkilerini anlamaları gerektiğine inanmıştır. Bu şekilde, insanlar daha bilinçli ve etkili kararlar alabilirler.

Franklin aynı zamanda “Bilgi güçtür” demiştir. Bu söz, eğitimin ve bilginin insanları daha güçlü kılabileceği fikrini ifade eder. Franklin, insanların sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri ve bilgiye açık olmalarının önemini vurgulamıştır. Bu sayede insanların daha iyi kararlar alabileceğini, yeni fırsatları görebileceğini ve topluma daha fazla katkıda bulunabileceklerini düşünmüştür. Franklin, kendi hayatı boyunca sürekli olarak öğrenmeye ve bilgiye açık olmaya büyük önem vermiştir.

Bunların yanı sıra, Franklin’in “Bir şeyi istemek, onu hak etmek için yeterli değildir” şeklindeki sözü de oldukça etkileyicidir. Bu söz, insanların sadece bir şeyi istemekle yetinmemeleri gerektiğini, onu hak etmek için çalışmaları gerektiğini vurgular. Franklin, başarıya giden yolun çaba, emek ve adanmışlık gerektirdiğine inanmıştır. İnsanların hedeflerine ulaşmak için çalışmaları ve hak ettiklerini göstermeleri gerektiğini öğütlemiştir.

Franklin ayrıca, “Bilgelik, hayatın birinci önemli adımıdır” demiştir. Bu sözüyle, bilgeliğin insanların yaşamlarında önemli bir rol oynadığını ve her kararın temelinde bilgelik olması gerektiğini ifade etmiştir. Franklin, insanların bilgece düşünmelerini ve hareket etmelerini öğütlemiştir. Bilgeliğin, insanlara daha iyi bir yaşam tarzı sunabileceğine ve toplumu daha ileriye taşıyabileceğine inanmıştır.

Son olarak, Franklin’in “Başarısızlık, başarılı olmanın sadece bir adımıdır” sözü de dikkate değerdir. Franklin, insanların başarısızlık yaşadıklarında pes etmemeleri gerektiğini ve bunun başarılı olmaya giden yolda bir adım olduğunu savunmuştur. Başarısızlık deneyimlerinin insanları daha güçlü kılabileceğine inanmış ve bu deneyimlerden ders çıkarmayı teşvik etmiştir. Franklin’e göre, başarılı olmak isteyen insanlar, başarısızlıklarıyla yüzleşmeli ve onları birer öğrenme fırsatı olarak görmelidir.

Benjamin Franklin’in bu sözleri, günümüzde hala büyük bir etkiye sahiptir. İnsanları düşünmeye, eyleme geçmeye, zamanı verimli kullanmaya, bilgiye açık olmaya, çabalamaya ve başarısızlıklardan ders çıkarmaya teşvik ederler. Franklin’in düşünceleri ve sözleri, insanların kişisel ve profesyonel hayatlarında rehberlik edebilecek değerli prensipler sunar.

Sonuç olarak, Benjamin Franklin’in sözleri bugün hala ilham verici ve değerlidir. Zamanın değerini, hayal gücünün önemini, nedenleri anlamanın gerekliliğini, bilginin gücünü, çabanın önemini, bilgeliğive başarısızlığın bir adım olduğunu vurgulayan bu sözler, insanlara motivasyon ve rehberlik sağlar. Franklin’in felsefesi, bilgiye dayalı düşünme, çalışma ve sürekli gelişme üzerine kuruludur. Bu sözler, insanların kendilerini ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için bir yol haritası sunar.

Benjamin Franklin’in İlham Verici Sözleri: Zamanı Değerlendirme ve Başarıya Giden Yol

Franklin’in fikirleri ve söylemleri, sadece kendi dönemine değil, çağımıza da uyarlanabilir. Hala geçerli olan birçok ilke ve değeri içerir. Zaman yönetimi, hayal gücü, öğrenme, bilgelik, çaba ve başarısızlıkla başa çıkma gibi konular, modern dünyanın da önemli sorunlarıdır. Franklin’in sözleri, bu sorunlara ışık tutar ve çözüm yolları sunar.

Günümüzde, Franklin’in sözleri iş dünyasında, liderlikte, kişisel gelişimde ve motivasyon alanında sıkça kullanılır. İnsanlar, başarıya giden yolda Franklin’in prensiplerini takip ederek, hedeflerine ulaşma ve potansiyellerini gerçekleştirme konusunda ilham alırlar. Zamanın etkin kullanımı, yenilikçi düşünce, bilgi birikimi, adanmışlık ve başarısızlıklardan ders çıkarma gibi konular, bugünün dünyasında da büyük önem taşır.

Benjamin Franklin’in sözleri, onun sadece bir devrimci değil aynı zamanda bir düşünür olduğunu gösterir. İnsanların yaşamlarını daha iyi hale getirmek için düşünmeye, sorgulamaya ve eyleme geçmeye teşvik eder. Franklin’in prensipleri, bireylerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine, başarıya ulaşmalarına ve topluma değer katmalarına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, Benjamin Franklin’in sözleri ve düşünceleri, günümüzde hala geçerliliğini koruyan önemli mesajlar içerir. Zamanın değeri, hayal gücü, bilgelik, çaba ve başarısızlıkla başa çıkma gibi konular, insanların yaşamlarında başarı ve mutluluk için kılavuz niteliği taşır. Franklin’in prensiplerini takip eden insanlar, kişisel gelişimlerini ve topluma katkılarını artırabilirler.

Benjamin Franklin Sözleri

“Cehalet, önyargıdan daha zor düzeltilir.”

“Bir şeyi yapmak için en iyi zaman, yapmaya karar verdiğiniz zamandır.”

“Zaman paradan daha değerlidir. Kaybedilen parayı geri kazanabilirsiniz, ama kaybedilen zamanı geri alamazsınız.”

“Bir işi iyi yapmanın sırrı, ona adanmışlık ve disiplindir.”

“Sana bir şey anlatırım, duyarsın; gösteririm, hatırlarsın; ama sen yaparsan, öğrenirsin.”

“Sadece zenginlerin eğitim alması gerektiğine inananlar, fakirlerin her zaman zenginlerin hizmetinde çalışacağına inanır.”

“Gelecek, bugün yaptıklarımıza bağlıdır.”

“Bir şeyi yapmak için çok yaşlı veya çok genç değilsin.”

“Dostluk, aynı yolda yürümek değil, farklı yollara sahip olmak ve yine de aynı yere gitmek demektir.”

“Başarı, birçok küçük çabayı bir araya getirmektir.”

“Dürüstlük en iyi politikadır.”

“Dünya, insanların birbirlerine yardım ettiği yerdir.”

“Küçük bir sızıntı, büyük bir gemiyi batırabilir.”

“Hiçbir şey, çalışmaktan daha hızlı ilerlemez.”

“Bir şeyi yapmanın en iyi yolu, onu yapmaktır.”

“Akıllı insanlar hatalarından öğrenirler. Daha akıllı insanlar başkalarının hatalarından öğrenirler.”

“Başarılı bir insan, başkalarının hatalarından öğrenir. Akıllı bir insan, kendi hatalarından öğrenir. Aptal insan, hiçbir şeyden öğrenmez.”

“Biraz gülümseme, her şeyi daha iyi hale getirebilir.”

“Hayatınızı kontrol etmek için sahip olduğunuz tek şey, düşüncelerinizdir.”

“İyi bir örnek olmak, en iyi liderlik yöntemidir.”

“Hiçbir şey zor değildir, yeter ki adım adım ilerleyin.”

“Bir şeyi öğrenmek için denemek zorundasın. Hata yapmak, öğrenmenin bir parçasıdır.”

“Bir insan ne kadar çok şey biliyorsa, o kadar çok şeyi sorgulamaya meyillidir.”

“Zor olan şey, bir şeyi yapmaktan daha çok ona başlamaktır.”

“Küçük bir tasarruf, büyük bir servet yaratabilir.”

“Hayatınızda bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız, önce kendinizi değiştirin.”

“Bir insanın kendini keşfetmesi, tüm bilgeliklerin başlangıcıdır.”

“Dünyada yalnızca iki şeyden emin olabilirsiniz: Vergi ödemek ve ölmek.”

“Bir kişiye balık verirseniz, bir gün boyunca beslenir. Ona nasıl balık tutacağını öğretirseniz, ömür boyu beslenir.”

“Yarının umutları, bugünkü eğitimimize dayanmaktadır.”

“Başarılı insanlar, fırsatları kendi yaratırlar.”

“Düşmanlarınızın sizin hakkınızda ne söylediğini önemsemeyin, önemli olan sizin kendiniz hakkında ne düşündüğünüzdür.”

“Eğer bir şeyi çok severseniz, ona özen gösterin. Onu koruyun, onu besleyin ve büyütün.”

“Güzellik gözde değil, gören gözünde ve gösteren elindedir.”

“Hayatınızı daha iyi hale getirmek istiyorsanız, her gün bir adım atın.”

“Hayatınızı ne kadar kolaylaştırabilirseniz, o kadar iyi yaşarsınız.”

“Doğru olan şeyi yapmak, kolay olan şeyi yapmaktan daha önemlidir.”

Benjamin Franklin Sözleri Kısa

“Bir insana sahip olmanın değeri, onu kaybettiğinizde anlaşılır.”

“Kendini tanımanın ilk adımı, kusurlarınızı kabul etmektir.”

“Bir ülkenin özgürlüğü, insanlarının düşünce özgürlüğüne bağlıdır.”

“Bir insanın işi, kendini aşmasını sağlamaktır.”

“İşler kötüye gittiğinde, zorluklarla başa çıkmak için daha yaratıcı olun.”

“Sonsuz bir şeyi yapmaya çalışmak, aynı şeyi tekrar tekrar yapmaktan daha kolaydır.”

“Başarısızlık bir son değil, bir başlangıçtır.”

“Bir şeyi başarmak istiyorsanız, başarısızlıkları kabul etmeyi öğrenin.”

“Kendi kendine yeterli olmak, en büyük bağımsızlık göstergesidir.”

“Bir insanın zekası, bir sorunu anlamak için gereken soruların sayısıyla ölçülür.”

“Bir insanın karakteri, zor zamanlarda ortaya çıkar.”

“Hayatta en büyük risk, hiçbir risk almamaktır.”

“Bir insanın hataları, onun bir şeyler yapmaya çalıştığının göstergesidir.”

“Bir şey yapmak istediğinizde, size yardım edebilecek insanları bulun.”

“Zayıflıklarınızı kabul etmek, güçlü olmanın bir işaretidir.”

“Zaman, en değerli varlığımızdır. Onu nasıl harcadığımız, hayatımızın kalitesini belirler.”

“Eğer bir işi yapmak istiyorsanız, önce onu planlayın.”

“Bir hedefe ulaşmak için, o hedefi belirlemek gerekir.”

“Zorluğun olduğu yerde fırsat vardır.”

“Bir şeyi yapmak için doğru zaman, bugündür.”

“Kendi yaşamınızı yönetmek, en büyük başarılardan biridir.”

“Bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu, onu öğretmektir.”

“Zenginlik, sahip olduğunuz şeylerin değil, sahip olduğunuz deneyimlerin sayısıdır.”

“Başarısızlık, hayatta denemeyenlerin başarısızlığıdır.”

“Bir şeyi doğru yapmak için, onu en az bir kez yanlış yapmak gerekir.”

“Bir insanın en büyük başarısı, hayatta bıraktığı izlerdir.”

“Başarı, başarısızlık üzerine inşa edilir.”

“Kendinizi geliştirmek, hayatta kalmanın yolu ve kendinizi gerçekleştirmenin anahtarıdır.”

“Kendinize sormadan önce, başkalarının düşüncelerini dinleyin.”

“Bir insanın ne kadar zeki olduğu, ne kadar çok soru sorduğuna bağlıdır.”

“Bir şeyi başarmak için, önce ona inanın.”

“Eğitim, insanların zihinlerini açan bir anahtardır.”

“Bir insanın karakteri, onun davranışlarıyla ölçülür.”

“Zenginliğin en iyi yolu, tasarruf etmektir.”

Benjamin Franklin bilgi ile ilgili sözü

“Bir şeyi başarmak için, onu yapmaya karar vermek yeterlidir.”

“Bir insanın başarılı olması için, onun bir amaca sahip olması gerekir.”

“Bir şey yapmak istiyorsanız, ona inanın ve çabalayın.”

“Bir insana adalet yapmak için, onu anlamak gerekir.”

“Hayatta yapabileceğiniz en iyi yatırım, kendinize yaptığınızdır.”

“Zamanınızı verimli kullanın, çünkü zaman asla geri gelmez.”

“Başarı, her zaman sabır ve azim gerektirir.”

“Bir insanın en büyük düşmanı, kendi korkularıdır.”

“Hayatta ne istediğinizi bilmek, en önemli adımdır.”

“Başkalarına yardım etmek, kendinize yardım etmenin en iyi yoludur.”

“Başkalarına kötülük yapmak, kendinize zarar vermenin en kötü yoludur.”

“Bir insanın ne kadar çok çalıştığı, ne kadar başarılı olduğuyla ölçülmez.”

“Başarının sırrı, tutkudur.”

“Bir insana yardım etmek, onun hayatında kalıcı bir etki bırakır.”

“Başarısızlık, bir fırsatın kapanması değil, başka bir kapının açılmasıdır.”

“Kendinizi geliştirmek, hayatınızın her alanında faydalı olacaktır.”

“Kendinize olan güveniniz, başarıya ulaşmanın anahtarıdır.”

“Başka birinin mutluluğu, kendi mutluluğunuzun bir parçasıdır.”

“Para harcamak, zaman harcamaktır.”

“Dünya, onu değiştirmek isteyen insanlarla doludur.”

“Dürüstlük, en iyi politikadır.”

“Bir şeyi yapmak için en iyi zaman, yapmaya karar verdiğiniz zamandır.”

“Hayatta yapabileceğiniz en iyi yatırım, kendinize yaptığınızdır.”

“Zaman paradan daha değerlidir.”

“Başarının sırrı, tutkudur.”

“Dünya, insanların birbirlerine yardım ettiği yerdir.”

“Gelecek, bugün yaptıklarımıza bağlıdır.”

“Bir şeyi yapmak için çok yaşlı veya çok genç değilsin.”

“Başarısızlık bir son değil, bir başlangıçtır.”

“Hayatta en büyük risk, hiçbir risk almamaktır.”

“Dostluk, aynı yolda yürümek değil, farklı yollara sahip olmak ve yine de aynı yere gitmek demektir.”

“Zorluğun olduğu yerde fırsat vardır.”

“Bir şeyi yapmanın en iyi yolu, onu yapmaktır.”

“Bir şeyi öğrenmek için denemek zorundasın. Hata yapmak, öğrenmenin bir parçasıdır.”

“Bir insanın başarılı olması için, onun bir amaca sahip olması gerekir.”

“Hayatta ne istediğinizi bilmek, en önemli adımdır.”

Benjamin Franklin yazıları

“Kendinize sormadan önce, başkalarının düşüncelerini dinleyin.”

“Kendinizi geliştirmek, hayatta kalmanın yolu ve kendinizi gerçekleştirmenin anahtarıdır.”

“Bir şeyi yapmak istiyorsanız, ona inanın ve çabalayın.”

“Bir insana adalet yapmak için, onu anlamak gerekir.”

“Bir insanın zekası, bir sorunu anlamak için gereken soruların sayısıyla ölçülür.”

“Bir insanın karakteri, zor zamanlarda ortaya çıkar.”

“Bir insana yardım etmek, onun hayatında kalıcı bir etki bırakır.”

“Bir şeyi başarmak için, önce ona inanın.”

“Bir şeyi yapmak istediğinizde, size yardım edebilecek insanları bulun.”

“Bir kişiye balık verirseniz, bir gün boyunca beslenir. Ona nasıl balık tutacağını öğretirseniz, ömür boyu beslenir.”

“Kendinizi geliştirmek, hayatınızın her alanında faydalı olacaktır.”

“Bir insanın ne kadar çok çalıştığı, ne kadar başarılı olduğuyla ölçülmez.”

“Bir insanın hataları, onun bir şeyler yapmaya çalıştığının göstergesidir.”

“Bir insanın kendini keşfetmesi, tüm bilgeliklerin başlangıcıdır.”

“Başkalarına kötülük yapmak, kendinize zarar vermenin en kötü yoludur.”

“Bir insanın ne kadar çok soru sorduğu, ne kadar zeki olduğunun göstergesidir.”

“Bir şeyi doğru yapmak için, onu en az bir kez yanlış yapmak gerekir.”

“Zayıflıklarınızı kabul etmek, güçlü olmanın bir işaretidir.”

“Bir insana yardım etmek, kendinize yardım etmenin en iyi yoludur.”

“Bir insanın karakteri, onun davranışlarıyla ölçülür.”

“Bir şey yapmak istiyorsanız, önce onu planlayın.”

“Bir insanın en büyük düşmanı, kendi korkularıdır.”

“Zor olan şey, bir şeyi yapmaktan daha çok ona başlamaktır.”

“Kendini tanımanın ilk adımı, kusurlarınızı kabul etmektir.”

“Bir şeyi başarmak istiyorsanız, başarısızlıkları kabul etmeyi öğrenin.”

“Zenginliğin en iyi yolu, tasarruf etmektir.”

“Bir şeyi yapmak için, her zaman mükemmel koşulları bekleyemezsiniz.”

“Kendinize olan güveniniz, başarıya ulaşmanın anahtarıdır.”

“Bir insanın ne kadar çok çalıştığı, ne kadar başarılı olduğuyla ölçülmez.”

“Başkalarına yardım etmek, kendinize yardım etmenin en iyi yoludur.”

“Bir şeyi yapmak için çok yaşlı veya çok genç değilsin.”

“Başarısızlık, bir fırsatın kapanması değil, başka bir kapının açılmasıdır.”

“Hayatta yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri, kendinizi sürekli geliştirmektir.”

“Bir insanın başarılı olması için, onun kendine güveni olması gerekir.”

“Hayatınızı daha iyi hale getirmek istiyorsanız, her gün bir adım atın.”

“Bir şey yapmanın en iyi yolu, onu yapmaktır.”

“Bir ülkenin özgürlüğü, insanlarının düşünce özgürlüğüne bağlıdır.”

“Bir insanın işi, kendini aşmasını sağlamaktır.”

“Hayatınızı ne kadar kolaylaştırabilirseniz, o kadar iyi yaşarsınız.”

“Doğru olan şeyi yapmak, kolay olan şeyi yapmaktan daha önemlidir.”

“Bir insana sahip olmanın değeri, onu kaybettiğinizde anlaşılır.”

“Eğer bir şeyi çok severseniz, ona özen gösterin. Onu koruyun, onu besleyin ve büyütün.”

“Bir şeyi yapmak için en iyi yol, onu sevmektir.”

“Bir şeyi başarmak istiyorsanız, kendinize bir plan yapın ve planınıza sadık kalın.”

“Bir insanın zekası, sorması gereken soruların sayısıyla ölçülür.”

“Bir insanın en büyük gücü, hayalleridir.”

“Hayatta başarılı olmak için, önce kendinize inanmanız gerekir.”

“Hayatınızı daha iyi hale getirmek için, önce kendinizi daha iyi hale getirin.”

“Bir şeyi başarmak için, önce kendinize inanın.”

“Hayatta yapabileceğiniz en iyi yatırım, kendinize yaptığınızdır.”

“Kendinizi sürekli geliştirmek, hayatta başarılı olmanın anahtarıdır.”

“Başarı, azimli olmak ve asla vazgeçmemekle elde edilir.”

“Bir insanın en büyük zenginliği, sahip olduğu bilgidir.”

“Bir insanın başarısı, çevresindeki insanların başarısına da bağlıdır.”

“Bir insanın en iyi yatırımı, kendisini geliştirmektir.”

“Hayatta her zaman bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Değişimin anahtarı, kendinize inanmak ve harekete geçmektir.”

“Kendinizi geliştirdiğinizde, etrafınızdaki her şey değişmeye başlar.”

“Bir insana öğretirseniz, sadece bir kez öğretirsiniz. Bir insana nasıl öğreneceğini öğretirseniz, öğrenmesini ömür boyu sağlarsınız.”

“Bir insanın başarısı, çevresindeki insanların başarısına da bağlıdır.”

“Bir şeyi yapmak için ne kadar zamanınız olduğu değil, ne kadar zamanınızı doğru kullandığınız önemlidir.”

“Bir insanın en büyük engeli, kendi kendisidir.”

“Başarılı olmak için, önce başlamak gerekir.”

“Başarılı olmak için, önce bir hedef belirleyin.”

“Hayatta yapabileceğiniz en iyi yatırım, kendinizi geliştirmektir.”

“Hayatta her zaman bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Değişimin anahtarı, kendinize inanmak ve harekete geçmektir.”

“Hayatta başarılı olmak için, önce kendinizi tanıyın.”

“Bir şeyi yapmak istiyorsanız, doğru insanları tanıyın.”

“Başarılı olmak için, önce başarısız olun. Başarısızlık, bir son değil, bir başlangıçtır.”

“Başarılı olmak için, önce sıfırdan başlamaya hazır olun.”

“Bir insanın başarısı, kendine olan güveniyle de ölçülür.”

“Hayatta yapabileceğiniz en iyi yatırım, kendinize yaptığınızdır.”

“Bir insanın başarısı, ne kadar çok insanın hayatına dokunduğuyla ölçülür.”

“Bir insana değer vermek, ona saygı duymakla başlar.”

“Bir insanın ne kadar zeki olduğu, ne kadar çok şeyi sorguladığıyla ölçülür.”

“Başarı, doğru insanlarla çalışarak elde edilir.”

“Bir insanın karakteri, zor zamanlarda ortaya çıkar.”

“Bir şeyi yapmak istiyorsanız, önce ona inanın.”

“Kendinizi geliştirdiğinizde, hayatta daha fazla fırsatınız olur.”

“Başarının sırrı, tutkudur.”

“Bir şeyi yapmak istiyorsanız, önce onu yapabileceğinize inanın.”

“Bir insanın başarılı olması için, ne yapacağını bilmesi gerekir.”

“Bir insanın başarısı, karşısına çıkan zorlukları aşmasıyla ölçülür.”

“Hayatın anlamı, diğer insanların hayatına dokunmaktır.”

“Bir insanın en büyük gücü, kendi potansiyelini fark etmesidir.”

“Bir insanın ne kadar çok çalıştığı, ne kadar çok risk aldığıyla ölçülür.”

“Başarı, önce kendinize inanmakla başlar.”

“Hayatta yapabileceğiniz en iyi yatırım, kendinizi geliştirmektir.”

“Bir insanın zekası, doğru soruları sormasıyla ölçülür.”

“Başarısızlık, bir son değil, bir başlangıçtır.”

“Bir şeyi başarmak için, önce ona inanmak gerekir.”

“Bir insanın en büyük düşmanı, kendi korkularıdır.”

“Bir şeyi yapmak için en iyi zaman, yapmaya karar verdiğiniz zamandır.”

“Bir insanın başarısı, ne kadar çok insanın hayatına dokunduğuyla ölçülür.”

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık